Jean Cocteau, Picasso, Igor Stravinsky et Olga Koklova, Antibes, 1926

Theme by Pixel Union