Edward Weston- Pulqueria, Mexico City, 1926

Theme by Pixel Union